بایگانیِ اوت, 2011

از مجموعۀ: پیانو بنواز مست چون سازی ضربی تا از انگشتانت کمی خون بیاید
 Play the piano drunk like a percussion instrument until the fingers begin to bleed a bit

عزیزم به تو فکر می کنم
                            عاشق توام
تنها دلیلم برای خوابیدن با L این بود که
تو با Z خوابیدی،
و با R خوابیدم من بعد
و بعد تو با N
و چون با N خوابیده بودی،
مجبور شدم با Y بخوابم
اما بی­وقفه به تو فکر می­کنم
ترا چون کودکی در بطن خود حس می­کنم
                           و این حس را عشق می­خوانم.
هر چه پیش آید، خوش آید
من می­خواهم عشق بخوانم این را
و بعد
تو با C خوابیدی
و پیش از این که من بجنبم
با W خوابیدی
و این البته مجبورم کرد که با D بخوابم
اما می­خواهم بدانی که عاشقت هستم
بی­وقفه
فکر می­کنم به تو
گمان نمی­کنم هیچ وقت
به کسی دل بسته باشی
این گونه که عاشقِ توام
عو عو عو عو عو
عو عو عو عو عو

Advertisements