بایگانیِ ژانویه, 2013

تباهی| چارلز بوکوفسکی| شعر

منتشرشده: 23 ژانویه 2013 در بوکاوسکی

تباهی
چارلز بوکوفسکی

فارسی: طاهر جام برسنگ

il_fullxfull_294809019ویلیام سارویان گفت،
«با دو بار ازدواج با یک زن
زندگیم را تباه کردم من.»

همیشه چیزی خواهد بود
که زندگی­ ها را تباه کند ویلیام
همه چیز بسته به این است
که چه یا کدام
اول ما را پیدا کند،
ما همیشه
پخته ­ایم و آمادۀ تصاحب شدن.

زندگی­ های تباه عادی­ اند
هم برای آن­ها که هٌشیارند
هم برای آن دیگران.
زندگی تباه که شده باشد فقط
مال ما می ­شود
آن وقت می­ فهمیم
که خودکش­ ها
میخواره ­ها، دیوانه ­ها
زندانی­ ها
عملی ­ها
و غیره و غیره…
همگی تنها
جزئی از هستی­ اند
مثل گلایل
رنگین­ کمان
تندباد و
خالیِ رفِ آشپزخانه.

Advertisements