بایگانیِ آوریل, 2017

ائودین یوپیتر Iodine Jupiter

فارسي: طاهر جام برسنگ

IMG_0973

مانیفست اسکومِ والری سولانا. سئوالی نیست؟ نبود؟
رابطۀ فمنیست ها با سکس مقعدی چگونه است؟

مچاچنگ بنددار در میان زن ها وسیله ای است تنبیهی یا ابزار خشونتی پیچیده در کاندوم های مصرف شده؟
اگر والری را درست فهمیده باشم حقوق مردها را به چالش می کشید؛ در دود کردن سیگار برگ، نوشیدن پانچ و حضور با دستکش سفید و فراک در جنده خانه های سلطنتی.

توضیح این که توسط اسکار دوم تأسیس شده است.

Advertisements