بایگانیِ دستهٔ ‘یادداشت ها’

… شهروند شما نخواهم شد!

منتشرشده: 8 ژانویه 2019 در یادداشت ها

دشمنی جمهوری اسلامی با تبعیدیان نه تازه­­­گی دارد و نه غیرمنطقی است چرا که بیشتر این تبعیدیان نیروهای برانداز جمهوری اسلامی هستند و بر سر این پیمان هستند تا آرزوی دیرینۀ خود را برآورده کنند. جمهوری اسلامی با صرف هزینه­­­های گزاف، اعزام انواع و اقسام جاسوس، شناسایی نیروهای برانداز، تأسیس دستگاه عریض و طویلی بنام شورای ایرانیان خارج از کشور، مرکب از چندین وزیر و زیرٍ نظر وزرات اطلاعات و رئیس جمهوری، لجن پراکنی­­­هایی از قبیل برنامه­­­های تلویزیونی سراب و هویت و… همواره در ترور و تخریب تبعیدیان تلاش کرده. اگر به جزئیات این بیلان پرداخته شود، مسلماً مثنوی هفت من کاغذ حاصل می­­­شود. اما همۀ اقدامات تروریستی و خرابکارانۀ جمهوری اسلامی برخیٍ یک سطر شعر شاعر تبعیدی است وقتی که فریاد بر می­­­آورد:

من اگر به بیابان بدل شوم
شهروند شما نخواهم شد

(کمال رفعت صفائی)

تبعیدیان از پذیرش شهروندی حکومتی که پایه­­­هایش بر جهل و جنایت استوار است سر باز زده­­­اند و البته که همۀ عواقب این نافرمانی را هم به جان خریده­­­اند.

«پروادای» حکومت، یعنی روزنامۀ کیهان که گویی سخنگوی بیت رهبری است در این میان همیشه نقشی ویژه داشته، نقشی مضحک که تنها از سخنگوی ابوجهل بر می­­­آید. تنها کافی است نگاهی به خبر مربوط به عضویت شاعر تبعیدی «ژیلا مساعد» در یکی از مهم­ترین فرهنگستان­­­های جهان بیندازیم تا متوجه شویم نیروهای ولایت فقیه به هنگام خشم تا چه حدّ افسار می­­­برند و در کجراهۀ دروغ و دبنگ با چه سرعتی یورتمه می­­­روند.

بازتاب خبر انتخاب مساعد در پراودای جمهوری اسلامی

به عنوان یک تبعیدی خیال ندارم به جزئیات این خبر بپردازم که از همان بسم­­­اللۀ تیتر مرتکب تخلفات مطبوعاتی می­­­شود. احتمالا چنین شکلی از خبرنگاری در میان تودۀ طرفدار ولایت که با دروغ و دبنگ شستشوی مغزی یافته­­­اند خریدارانی داشته باشد. خیال دارم با نوشتن گزارشی دربارۀ واقعیت بحران فرهنگستان سوئد، و انتخاب شاعر تبعیدی نوری بر حقیقت بتابانم. مطلب زیر که در شمارۀ ۱۱۹ مجلۀ «نگاه نو»، چاپ شده است تلاشی است در این راه.

برای خواندن لینک زیر را باز کنید:

nobel2018-entire article

Advertisements